Essox - nákup na splátky

     
KATEGORIE

KONTAKT NA FINANCOVÁNÍ ZBOŽÍ NA SPLÁTKY :

Gastro Olomouc s.r.o. , p. Dombi, jednatel firmy 731 270 148  

Zajišťujeme prodej na splátky od 50.000,-Kč

Žádost o financování nákupu zboží lze pro:

Občana staršího 18ti let (v případě cizince - průkaz k povolení pobytu)
Zaměstnán na hlavní pracovní poměr (ne brigády, dohody o provedení práce apod. a nesmí být ve výpovědní lhůtě).

OSVČ
Podnikající min. 3 měsíce, právnická osoba podnikající min. 1 rok.

Požadované doklady dle výše úvěru:

Výše úvěru od 50 000 Kč

  • Platný občanský průkaz
  • Druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, platební karta (MasterCard, Visa, American Express) nebo rodný list
  • Právnická osoba – navíc kopie výpisu z OR (může být z www.justice.cz)

Výše úvěru nad 60 001 Kč

  • Platný občanský průkaz
  • Druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, platební karta (MasterCard, Visa, American Express) nebo rodný list

Zaměstnanec

originál potvrzení o výši příjmu starý maximálně 1 měsíc, doklad pro ověření adresy (kopie některého z následujících dokladů SIPO, faktura za telefon, výpis z běžného účtu, faktura za elektřinu, faktura za plyn apod.) – nutno zaslat se smlouvou

Důchodce

poslední výměr důchodu nebo poslední výplatní doklad prokazující vyplacení důchodu,doklad pro ověření adresy (kopie některého z následujících dokladů SIPO, faktura za telefon, výpis z běžného účtu, faktura za elektřinu, faktura za plyn apod.) – nutno zaslat se smlouvou

OSVČ

kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh s razítkem finančního úřadu nebo s podacím lístkem – nutno zaslat ke schválení a následně se smlouvou, doklad pro ověření adresy (kopie některého z následujících dokladů SIPO, faktura za telefon, výpis z běžného účtu, faktura za elektřinu, faktura za plyn apod.) – nutno zaslat se smlouvou

Právnické osoby

kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh s razítkem finančního úřadu nebo s podacím lístkem (vč. všech příloh – rozvaha, výkaz zisků a ztrát…) – nutno zaslat ke schválení a následně se smlouvou, doklad pro ověření adresy (kopie některého z následujících dokladů SIPO, faktura za telefon, výpis z běžného účtu, faktura za elektřinu, faktura za plyn apod.) – nutno zaslat se smlouvou, od výše úvěru nad 500 000 Kč je požadována směnka znějící na jednatele /společníka. Směnka a směnečné prohlášení je připraveno během individuálního posouzení a bude Vám zasláno elektronicky – (originál) je nutno zaslat se smlouvou